Jouw filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Garantie en aansprakelijkheid

Koeka levert kwaliteitsproducten. Toch kan het voorkomen dat je een artikel ontvangt dat niet helemaal perfect is of dat kapot gaat nadat het in gebruik genomen is. Wanneer een product gebreken vertoont gebruik dit dan niet meer bij het kind.
Bij Koeka vinden wij het belangrijk dat onze artikelen veilig zijn voor de gezondheid van kinderen. Daarom staat op veel van onze artikelen het Öko-tex label. We zijn er trots op dat wij beschikken over het waarborg certificaat.

Ook qua service leveren wij graag kwaliteit. Daarom kun je een beroep doen op de garantie en aansprakelijkheid als een product niet aan de verwachting voldoet. 

Een beroep doen op de garantie en aansprakelijkheid:

Wanneer je een beroep wilt doen op de garantie en aansprakelijkheid, is het belangrijk dat je het juiste gebruiks- en wasvoorschrift hebt nageleefd:
 1. Het artikel mag alleen op een normaal wasprogramma gewassen worden. Je mag het niet laten weken en geen handwas- of wolwasprogramma gebruiken als dit niet op het wasetiket vermeld staat. 
 2. De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door: 
  • beschadiging door opzet of nalatigheid 
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud 
  • verandering of reparatiewerkzaamheden die de klant of derden op ondeskundige wijze en zonder toestemming van Koeka heeft uitgevoerd 
  • natuurlijke en/of normale slijtage 
  • beschadiging als gevolg van het niet (juist) in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. 

Wat mag je verwachten van Koeka:

Op al onze producten geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat
de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Koeka garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat ze vrij zijn van gebreken. De aangeboden garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke al gelden voor de consument. 
 1. Als bewijs van garantie is elk bewijs van aankoop geldig. 
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties zal Koeka naar eigen keuze de zaken vervangen of zorgdragen voor herstel. De zaak zal binnen 14 dagen inhoudelijk behandeld zijn. In geval van vervanging dien je zelf de te vervangen zaak aan Koeka te retourneren. 
 3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Koeka, jijzelf of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Om je de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Als je onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. cookiebeleid.