Store locator
Your filters
Favourites

You have not added any favourites yet.

Buggy and Maxi-Cosi fitting overview

Which sleeping bag fits in your baby's car seat or buggy?

Have you found a nice product for your buggy or your Maxi-Cosi but you are not sure whether it fits? Take a look at our overview below and find out if the product is suitable for your brand.

Car seat overview

Related products for the car seat

 Car seat
Type  3 points
Carseat cover 
3/5 points
Carseat cover 
3 points
Footmuff 
3/5 points
footmuff & On-tour Wrapper 
Canopy 
 STOKKE IZI SLEEP   -  -  -  -  -
 STOKKE IZI GO | IZI GO MODULAR   -  -  -  -
 BE SAFE IZI GO MODULAR   -  -  -  v
 -
 MAXI COSI CABRIOFIX | PEBBLE | PEBBLE PLUS | PEBBLE PRO I SIZE | CITI   v  v  v  v
 JOOLZ IZI GO MODULAR   -  v  -
 JOEI GEMM   -  v  -  v  -
 JOEI iGEMM   v  -  v
 CYBEX ATON 4/Q | CLOUD Q | M-I SITE   -  -  v  -
 MIMA IZI 2 GO | BE SAFE | IZI GO MODULAR   -  -  -  v  -
 ROMER BRITAX BABY-SAFE i-size   -  v  -  v  v
 BUGGY MAXI COSI NOVA 4   -  -  -  -  -

Baby footmuff 3 points: 1015-25-003 - Waffle - Oslo | 1066-25-018 - Stockholm | 1066-25-018 - Stockholm Teddy Baby footmuff 3/5 points: 1015-0015 - Waffle - Antwerp | 1069-0010 - Vigo Teddy | 1069-0015 - Vigo Flannel Canopy: 1015-12-009 - Antwerp

Buggy's


BUGGY
Type
3/5 pnt belt Buggy inlay 1012-12-007 Florence
3/5 pnt belt Buggy footmuff 1015-25-005- Oslo 1066-0009 Stockholm 1069-0009 Vigo
BUGABOO
CAMELEON / 2 /3 | BEE | BUFFALO | DONKEY / 2 | FOX
 v v
JOOLZ
DAY / 2 GEO / 2 | HUB
 v v
MUTSY
IGO | EVO | EXO | NEXO BUGGY | 4RIDER | EASYRIDER |NIO
 v v
STOKKE
CRUSI | TRAILZ | XPLORY CV6
v v
STOKKE
SCOOT
- -
CYBEX
CALLISTO | ONYX | PRIAM LUX SEAT | PRIAM 2 IN 1 SEAT | BALIOS | IRIS | M-AIR
v  v
NUNA
IVVI | MIXX | GROW
v v
EASYWALKER
JUNE | SKY QUATRO | MOSEY+ | HARVEY | MINI STROLLER
v v
MAXI COSI
MURA PLUS 4 | NOVA 4 (1015-25-008 OSLO baby footmuff) | ANDORRA | ZELIA
v v
KOELSTRA
BINQUE DAILY | MAMBO DAILY
- v
KOELSTRA
T3 SIMBA | T4 SIMBA
v v
QUINNY
BUZZ XTRA | MOODD | ZAPP | XTRA 2 | FLEXX
v
v
QUINNY
YEZZ
- -
MIMA
XARI
v -
MIMA
KOBI
v v
DUBATTI
ONE
v v
JOIE
PACT | MYTRAX | NITRO | BRISK | LITETRAX
v v
KIDS RIVER
FANCY 2 | BIZZY 2 | DAYA
v v
MC LAREN
QUEST | TECHNO XT
v v
THULE
URBAN GLIDE | GLIDE DOUBLE
v -


Related products

Buggy footmuffs: 1015-25-005 - Oslo | 1066-0009 - Stockholm | 1069-0009 - Vigo Buggy inlay: 1012-12-007 - Florence | 1012-1012 - Dijon

Buy a Footmuff

Is your buggy or Carseat in the list and does the footmuff fit? Go to the overview with available buggy footmuffs or Maxi-Cosi footmuffs and order easily online.

In order to offer the best user experience we use cookies. View our Cookie policy . If you use our site, we assume that you agree with this policy. cookie policy.